Тилове забезпечення - це комплекс заходів, спрямованих на задоволення матеріальних, транспортних, побутових та інших потреб військ з метою підтримання їх у бойовій готовності для ведення бойових дій чи виконання повсякденних завдань. Система тилового забезпечення створюється і розвивається з метою забезпечення військових частин і підрозділів в бойових умовах (в умовах військового часу, збройного конфлікту і тому подібне). Вона за своєю суттю представляє частину збройних сил, виділену для виконання спеціальних завдань в ході підготовки і ведення операцій (боїв). Тобто це фактично армійські (флотські) підрозділи, що беруть участь в підготовці бою і ліквідації його наслідків, але які не приймають безпосередньої участі в самому бою. Хоча, як показує досвід, за певних умов або крайньої необхідності і це не виключається Тил Збройних Сил України організаційно складається з трьох Центральних управлінь: забезпечення пально-мастильними матеріалами, продовольчого забезпечення і речового забезпечення, а також автотранспортного управління та служби ветеринарної медицини. Військовий тил - це частини і підрозділи тилу у складі загальновійськових та інших з’єднань, частин і підрозділів призначені для утримання запасів матеріальних засобів і всебічного забезпечення ними військ і виконання інших завдань.
Понеділок, 15.07.2024
Все про тил
Форма входу
Меню сайту
Translater
Перевести сайт на русский

Онлайн-Переводчик
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 212
Лічильники
Каталог сайтів  
Ваша IP-адреса
Узнай свой IP адрес
Яндекс-карти
Примеры. Знакомство с JavaScript API. Простой вызов карты.
Реєстрація в WEB
Украинский портАл redtram
Счётчик тИЦ и PR Украина онлайн
 
Калькулятор
Головна » 2011 » Жовтень » 15 » Організація заправки військової техніки пальним і завдання, що покладаються на службу пального
02:05
Організація заправки військової техніки пальним і завдання, що покладаються на службу пального
Масова заправка пальним   Наказ Міністра оборони України від 31.07.2006 р. №469"Про затвердження Положення про забезпечення Збройних Сил України пальним і технічними засобами служби пального на мирний час" визначив основні поняття служби пального.
Пальне є одним із основних видів матеріальних засобів і призначається для забезпечення експлуатації, ремонту і консервації озброєння і військової техніки Збройних Сил України (далі – військова техніка).
До технічних засобів служби пального (далі – технічні засоби) відносяться: автомобільні засоби заправлення і транспортування ракетного палива і пального; залізничні засоби транспортування ракетного палива; засоби зберігання і заправлення ракетного палива і пального; централізовані заправники літаків; рукави металеві і гумотканинні, польові магістральні і складські трубопроводи; засоби механізації, підігріву, заміру, очищення, контролю якості, технічного обслуговування і ремонту, інше технічне майно .
Забезпечення Збройних Сил України (ЗСУ) пальним і технічними засобами здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом Міністерства оборони України (МОУ). Придбання пального і технічних засобів здійснюється відповідно до законів України "Про державне оборонне замовлення” та "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.
Органами управління служби пального є:
відділ постачання пального Департаменту постачання матеріальних ресурсів МОУ;
Центральне управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу ЗСУ (ЦУЗПММ);
у видах ЗСУ, АК, повітряному командуванні, військово-морській базі і ін. – служба пально-мастильних матеріалів.
Перекачувальна станція пального ПСГ-160

Перекачувальна станція пального ПСГ-160На службу пального покладається:
розробка і здійснення заходів щодо забезпечення бойової і мобілізаційної готовності служби пального та підготовки до забезпечення військ (сил) пальним і технічними засобами на воєнний час;
забезпечення військових частин (кораблів), суден, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України (далі – військові частини) пальним і технічними засобами;
розробка норм зберігання запасів пального і технічних засобів;
накопичення, розміщення, організація зберігання та поновлення запасів пального і технічних засобів, а також здійснення заходів щодо їх розосередження та укриття;
розробка пропозицій щодо організаційно-штатних питань служби пального, норм табелізації технічних засобів до штатів об’єднань, з’єднань та військових частин;
 проведення розрахунків потреби, відпрацювання заявок, планів постачання пального і замовлень технічних засобів за встановленою номенклатурою, надання їх за підлеглістю до органів військового управління ЗСУ та Департаменту постачання матеріальних ресурсів МОУ, який у межах виділених коштів здійснює закупівлю необхідних обсягів пального і технічних засобів, розміщує замовлення на підприємствах національної економіки та інших постачальників та організовує постачання до  центрів забезпечення, баз і складів пального, аеродромів (військових частин) ЗСУ;
отримання пального і технічних засобів з підприємств національної економіки та інших постачальників для забезпечення ЗСУ;
участь у розробці норм витрати пального для військової техніки, розробка граничних норм втрат пального під час його приймання, зберігання, видачі і транспортування, а також норм напрацювання (строків служби) технічних засобів до ремонту і списання;
забезпечення контролю за якістю і належним застосуванням пального в межах компетенції служби пального;
розробка заходів щодо економного і раціонального використання пального; організація і контроль за їх здійсненням у повному обсязі;
організація і здійснення збирання, здавання та використання відпрацьованих нафтопродуктів;
облаштування, удосконалення, утримання та експлуатація складів пального, пунктів заправки пальним та інших об’єктів служби пального відповідно до нормативно-правових актів України;
організація масової видачі пального з ЦЗП та військових складів пального;
організація заправки пальним військової техніки;
організація і здійснення належного використання, технічного обслуговування, зберігання, транспортування і ремонту технічних засобів;
розробка норм витрат матеріалів на експлуатацію та ремонт технічних засобів і технологічного устаткування ЦЗП та військових складів пального;
організація і ведення воєнно-наукової, науково-дослідницької, дослідно-конструкторської, раціоналізаторської та винахідницької роботи зі служби пального;
розробка наказів, директив, розпоряджень, положень, інструкцій, підручників, навчальних посібників, учбових плакатів та інших документів зі служби пального і забезпечення ними об’єднань, з’єднань та військових частин;
підготовка офіцерів служби пального у вищих військових навчальних закладах та на факультетах військової підготовки вищих навчальних закладів;
надання допомоги відповідним командирам (начальникам) щодо вивчення особовим складом прийомів та методів економії пального;
організація спеціальної підготовки офіцерів і молодших спеціалістів служби пального;
організація і здійснення контрольно-ревізійної роботи по службі пального;
організація і ведення обліку та звітності по службі пального;
забезпечення з’єднань і військових частин бланками облікових документів і звітності по службі пального;
фінансове планування, фінансування та ефективне і цільове використання коштів по службі пального за відповідними бюджетними програмами через відповідальних виконавців бюджетних програм фінансування МОУ та ГШ ЗСУ;
 контроль за надходженням та використанням коштів за відповідними статтями кошторису МОУ.

Організація заправки військової техніки пальним

Своєчасна і в повному обсязі заправка військової техніки пальним є необхідною умовою забезпечення бойової готовності військових частин. Вона досягається за рахунок:
 своєчасного поповнення запасів пального на складах, у пунктах заправки пальним, танкерах та автомобільних засобах заправки і транспортування пального;
належного утримання, своєчасного технічного обслуговування і раціонального використання за призначенням наявних військових засобів заправки, транспортування й перекачування пального;
чіткої організації заправки військової техніки пальним, досвіду і навичок особового складу.
Командир військової частини зобов’язаний постійно здійснювати контроль за забезпеченістю військової частини пальним, технічним станом засобів заправки, своєчасно ставити завдання і визначати порядок заправки військової техніки пальним.
Заступник командира військової частини з логістики (матеріально-технічного забезпечення) відповідає за готовність служби пального і автотранспортних підрозділів, своєчасну подачу пального, передбаченого для заправки машин даних марок за сезоном експлуатації. Він визначає місце засобів заправки із запасами пального в колонах військової частини під час маршу, в районах постійної та тимчасової дислокації відповідно до рішення командира військової частини.
Начальник служби пального військової частини відповідає за:
утримання необхідних запасів пального потрібної номенклатури на складі пально-мастильних матеріалів (далі – склад), пункті заправки пальним (пункті видачі пального) військової частини;
стан, обладнання і роботу пункту заправки пальним (пункту видачі пального) та системи групової заправки пальним літаків;
використання засобів заправки й транспортування пального і технічний стан спеціального обладнання;
якість та належне застосування пального, яке видається для заправки військової техніки.
Він складає розрахунок на заправку військової техніки пальним, надає пропозиції стосовно місця засобів заправки із запасами пального, проводить інструктаж особового складу щодо порядку заправки військової техніки.
Командири підрозділів безпосередньо відповідають за організацію і проведення заправки військової техніки підрозділів пальним.
Командир автотранспортного підрозділу, призначеного для підвезення пального і заправки ним військової техніки, відповідає за технічний стан і безперебійну роботу автомобільних засобів заправки і транспортування пального, своєчасне підвезення пального на склад, пункт заправки пальним та в підрозділи, підготовку особового складу підрозділу для виконання завдань із заправки військової техніки пальним.
Заправка пальним військової техніки проводиться на стаціонарних або польових пунктах заправки (пунктах видачі).
Стаціонарні пункти заправки пальним (пункти видачі пального) будуються у пунктах постійної дислокації військових частин та навчальних центрах (таборах) за існуючими типовими проектами на території стаціонарних парків.
Вони укомплектовуються колонками для заправки пальним і мастилами, резервуарами, засобами виміру та пожежним інвентарем. За необхідності передбачається підігрівання мастил.
У разі розміщення декількох військових частин з невеликою витратою пального в одному гарнізоні, навчальному центрі (таборі), розпорядженням командира об’єднання, з’єднання (начальника гарнізону) може створюватися об’єднаний стаціонарний пункт заправки пальним за рахунок сил і засобів цих військових частин, який забезпечується пальним і мастилами зі складу однієї з військових частин або зі складу з’єднання.
У населених пунктах, де обладнання самостійних стаціонарних пунктів заправки пальним для кожної військової частини з невеликою витратою пального неможливе через умови розташування або недоцільність з економічних міркувань, розпорядженням заступника командувача виду ЗСУ з логістики, начальника ЦУЗПММ можуть створюватися гарнізонні стаціонарні пункти заправки пальним або може використовуватися стаціонарний пункт заправки пальним однієї з військових частин.
Пальне на пункті заправки пальним (пункті видачі пального) військової частини (підрозділу) відпускається в паливні баки та додаткову тару, встановлену на машинах, за роздавальними відомостями. Підставою для відпуску пального є шляховий лист.
Заправка пальним машин військових частин на шляху проходження територією іншого ЦЗП проводиться з письмового дозволу начальника ЦУЗПММ за клопотанням начальника служби пального виду ЗСУ та начальника ЦЗП, де відповідна військова частина знаходиться на забезпеченні.
У разі необхідності заправки пальним військової техніки одних військових частин на пунктах заправки пальним інших військових частин видача пального проводиться за нарядом (розпорядженням) вищого органу служби пального після пред’явлення одержувачем чекової вимоги.
Кількість виданого пального проставляється в чековій вимозі, окремій роздавальній відомості і шляховому листі.
Якщо неможливо своєчасно отримати наряд (розпорядження) вищого органу служби пального або відсутня чекова вимога, заправка проводиться на підставі розпоряджень заступника командира військової частини з логістики (матеріально-технічного забезпечення) за накладною із записом у шляховому листі і роздавальній відомості, з наступним оформленням чекової вимоги.
У разі тимчасового розташування військ у польових умовах розгортаються польові пункти заправки пальним із залученням штатно-табельних засобів військових частин: автопаливозаправників, автопаливомаслозаправників, автомаслозаправників та автоцистерн. Крім того, для заправки військової техніки в польових умовах використовуються агрегати для заправки бойових машин. За необхідності польові пункти заправки пальним розгортаються силами і засобами вищих органів служби пального з використанням спеціальних підрозділів: окремих рот масової заправки пальним, нештатних команд від ЦЗП і комплектів польових заправних пунктів.
Заправка пальним військової техніки військової частини, яка здійснює марш, проводиться, як правило, після його завершення або в районах денного (нічного) відпочинку на великих привалах.
Перед початком маршу запаси пального на машинах повинні бути поповнені до встановлених розмірів для того, щоб, по можливості, забезпечити добовий перехід із збереженням запасу пального в баках не менше ніж 0,2 заправки.
На військовій техніці, яка має недостатній запас ходу по пальному, необхідно передбачати наявність потрібної його кількості у тарі. За відсутності такої можливості запаси пального, яких не вистачає, розміщуються у транспорті підрозділу або військової частини. Заправляються машини пальним із встановленої на них тари та засобів заправки (транспортування) пальним підрозділу, військової частини силами екіпажу (водіїв).
Для заправки машин під час здійснення маршів на велику відстань додатково залучається транспорт підвезення пального об’єднання, з’єднання, а також вантажні автомобілі з резервуарами і тарою, виділені старшим начальником для підвезення пального на період маршу.
Якщо для підвезення пального і заправки машин використовуються вантажні автомобілі з встановленими на них резервуарами або завантажені тарою з пальним, то вони повинні бути обладнані засобами пожежогасіння. На групу машин можуть виділятися мотонасосна установка або ручні насоси з обладнанням для видачі пального і засоби малої механізації.
Під час здійснення маршу основна частина засобів заправки і транспортування із запасами пального, як правило, розподіляється по колонах військових частин та підрозділів.
З метою прискорення заправки ці засоби можуть завчасно направлятися і розгортатися в районах денного (нічного) відпочинку та великих привалів.
Поповнення запасів пального в підрозділах та військових частинах здійснюється, як правило, шляхом подачі пального засобами вищої ланки. В окремих випадках автомобілі можуть направлятися для поповнення пального на ЦЗП вищої ланки, з яких передбачено забезпечення пальним військової частини під час маршу.
У разі перевезення залізницею всі машини, до їх завантаження в ешелон, заправляються пальним, ураховуючи умови перевезення. До складу ешелонів включаються штатні засоби заправки і транспортування, заповнені пальним.

Література
1. Наказ Міністра оборони України від 31.07.2006 р. №469 "Про затвердження Положення про забезпечення Збройних Сил України пальним і технічними засобами служби пального на мирний час" - скачати цей наказ.
Переглядів: 12724 | Додав: setyanin | Теги: матеріали, пально-мастильні, технічні засоби, пальне, техніка, консервація озброєння, експлуатація, служби пального, ремонт | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Ми завжди з Вами
Сайт створено 15.07.2010 р.Календар
«  Жовтень 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Інформери
Погода в Львові » Україна погода Львов прогноз погоды каталог сайтів  Яндекс.Метрика

Google AdSense
Google services
Астрономічний час

Реєстрація в WEB
Каталог українських сайтів 
Земна куля
Обмін лінками
SysAdminsUA Безкоштовний каталог сайтів  Дізнайся що таке - тилове забезпечення військ!

Tags: Академія сухопутних військ, Одеський інститут, сухопутних військ, технічні засоби, тил, АСВ, служби тилу, тилове забезпечення

Copyright MyCorp © 2024